Những thay đổi luật lệ ở Canada trong năm 2023

Ottawa: Một số những thay đổi vào ngày đầu năm 2023, từ việc tăng lương tối thiểu ở nhiều tỉnh bang cũng như việc chính quyền liên bang không cho người ngoại quốc mua nhà cửa ở Canada.
-Tiền đóng vào quỹ hưu công CPP và quỹ bảo hiểm thất nghiệp EI gia tăng trong năm 2023, có nghĩa là tiền lương hàng tuần của cư dân Canada sẽ bị giảm bớt.
-Chính quyền liên bang cấm không cho người nước ngoài hay các công ty ngoại quốc mua nhà cửa ở Canada trong vòng 2 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Nhưng những người đang chờ xin được tỵ nạn ở Canada, những người đến Canada làm việc tạm thời và những sinh viên du học Canada, vẫn được quyền mua nhà cửa ở Canada.
-Chính quyền liên bang cho gia tăng tiền thuế carbon trên giá xăng, và như thế giá xăng sẽ tăng cao hơn trong năm tới.
-Tiền bỏ vào trương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA được gia tăng: trong năm 2023, một cư dân ở Canada có quyền bỏ vào trương mục TFSA $6,500.
– Tại tỉnh bang Alberta, những người trên 65 tuổi mà có số lương trong gia đình , dưới $180,000 một năm, có quyền xin trợ cấp $100 một tháng trong vòng 6 tháng năm 2023 . Tương tự cho những gia đình có số lương dưới $180,000 mà có con nhỏ, có quyền xin cho mỗi đứa con dưới 18 tuổi, $100 một tháng trong 6 tháng.
-Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm tới 2023, mức lương tối thiểu ở tỉnh bang Saskatchewan là $14 một giờ.
-Bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng năm 2023, các dược sĩ ở tỉnh bang Ontario có quyền cho toa mua thuốc, và bán thuốc luôn, trị 13 chứng bệnh thông thường.
Quyết định này của chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ làm bớt gánh nặng cho các bác sĩ gia đình ở tỉnh bang, và bớt mất thì giờ cho bệnh nhân phải có toa bác sĩ trước khi được mua những loại thuốc trị vệnh thông thường.