Những thường trú nhân Canada có thể xin gia nhập quân lực Canada.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 5 tháng 12 năm nay 2022, các thường trú nhân Canada có thể nộp đơn xin gia nhập quân lực Canada.
Cũng theo những công bố thì những thường trú nhân từng là quân nhân trong các quân lực nước ngoài, trước khi di dân qua Canada, cũng có quyền nộp đơn xin gia nhập.
Canada đang khẩn thiết cần thêm quân nhân cho quân lực Canada, nhất là sau khi quân Nga xâm chiếm xứ Ukraine.
Tuy nhiên số người muốn gia nhập quân lực Canada không đông đảo, không đạt đến mức mà bộ quốc phòng Canada mong muốn.
Mục tiêu của quân lực Canada là thâu nhận thêm 5,900 quân nhân mới vào tháng 3 năm tới 2023.
Tuy nhiên số người xin gia nhập không nhiều, và các giới chức thẩm quyền cho là có nhiều lý do như là vì đại dịch covid, vì những vụ tố cáo xâm chiếm tình dục của các sĩ quan cao cấp trong quân lực..
Theo bộ quốc phòng Canada thì số quân nhân và thủy thủ thiếu hụt trong các binh chủng hải lục không quân của Canada lên đến 8 ngàn người.
Tổng số binh sĩ trong quân lực Canada chỉ có 68 ngàn quân hiện dịch, 27 ngàn quân trừ bị và 5,900 lính biên phòng ( rangers).
Một quân lực quá ít ỏi để bảo vệ một quốc gia lớn hàng thứ nhì thế giới.
Có người nói là nếu không có quân lực Hoa Kỳ hỗ trợ đàng sau, thì Canada đã bị những quốc gia khác như Nga lấn chiếm từ lâu.