Nữ thủ tướng Tân Tây Lan từ chức

Napier, Tân Tây Lan: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ năm 19 tháng 1, bà Jacinda Ardern, thủ tướng xứ Tân Tây Lan đã cho biết là bà sẽ từ chức, và sẽ không ra ứng cử trở lại trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong tháng 10 năm nay.
Tuyên bố với các phóng viên báo chí và trong vòng nước mắt, thủ tướng Ardern nói là ngày chót của bà là ngày 7 tháng 2, và bà sẽ tiếp tục giữ chức dân biểu cho đến ngày 14 tháng 10 là ngày bầu cử lại nghị viện xứ Tân Tây Lan.
Bà thủ tướng Ardern cho biết lý do mà bà từ chức là bà không còn đủ năng lực để tiếp tục giữ vai trò thủ tướng.
Bà thủ tướng thú nhận là bà cũng như các nhà chính trị cũng chỉ là người và bà đã tận lực trong công việc, và đến lúc phải chấm dứt.

Bà Ardern và đảng Lao Động đã chiếm đa số ghế trong nghị viện liên bang, trong cuộc bầu cử diễn ra hai năm trước.
Tuy nhiên theo kết quả của những cuộc thăm dò dân ý mới đây, thì số người ủng hộ đảng Lao Động sút giảm, so với số người ủng hộ đảng đối lập Bảo Thủ.
Trong những tháng đầu của thời kỳ đại dịch covid, bà thủ tướng Ardern đã được thế giới ca ngợi, khi ngăn cản được những lan tràn của đại dịch covid, nhưng chính sách ngăn cấm đại dịch cực kỳ này sau đó đã bị nhiều người phản đối, và khiến số người ủng hộ đảng Lao Động và thủ tướng Ardern sút giảm.
Bà thủ tướng Ardern nói là một cuộc bầu lại thủ lãnh mới cho đảng Lao Động sẽ diễn ra trong vòng những tuần sắp tới, trước ngày 7 tháng 2 là ngày mà bà sẽ từ chức.
Bà thủ tướng Ardern cũng nói là quyết định từ chức là quyết định của riêng bà, và làm thủ tướng là một đặc quyền cao quý nhất nhưng cũng là một công việc có nhiều thách thức nhất.
Bà Ardern trở thành thủ tướng năm 2017 là năm bà 37 tuổi.
Bà là nữ thủ tướng Tân Tây Lan thứ ba và là một trong những vị nguyên thủ quốc gia trẻ tuổi nhất thế giới.