Phi luật tân xóa một tỉ đô la tiền nợ cho hơn nửa triệu nông dân

Nạn khan hiếm thực phẩm trong nước buộc chính quyền Philippines có biện pháp mạnh để thúc đẩy sản xuất. Hôm 07/07/2023, tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã quyết định xóa một tỉ đô la tiền nợ cho hơn nửa triệu nông dân.

Luật về cải cách nông nghiệp mới liên quan đến 610,000 nông dân. Cụ thể là luật sẽ xóa bỏ các khoản nợ còn lại cho những người nông dân đã được hưởng lợi vào năm 1988 từ đợt phân chia lớn đất đai sản xuất, nhờ các khoản tín dụng 30 năm từ các ngân hàng nhà nước. Về phía tổng thống Philippines, ông Ferdinand Marcos Jr. đảm bảo rằng Nhà nước phải đứng ra gánh khoản nợ này, ‘‘bởi người nông dân không có khả năng chi trả’’.

Cuộc cải cách ruộng đất được đưa ra hồi cuối thập niên 1980 đã phân phối lại khoảng một phần ba diện tích đất nông nghiệp trên cả nước cho ba triệu nông dân không có đất. Cho đến nay, nông dân vẫn chưa hoàn trả tiền hơn một triệu hecta đất của đợt phân phối này’’.

Cuộc cải cách ruộng đất năm 1988 tại Philippines được thực hiện hai năm sau khi chế độ độc tài của tổng thống Ferdinand Marcos – thân phụ của đương kim tổng thống – sụp đổ.