Quản đốc khu học chính Gwinnett County từ nhiệm khỏi Hội Đồng Cognia

Tiến sĩ Calvin J. Watts

Tiến sĩ Dr. Calvin J. Watts, Quản đốc Khu Học Chính các trường công lập tại Gwinnett County, đã vừa loan báo quyết định rút lui khỏi Hội Đồng Quản Trị của tổ chức Cognia sau khi đã có nhiều lời lẽ tranh cãi liên quan đến việc ông đã chấp nhận thêm chức vụ mới này. Ông Watts đã được lựa chọn vào chức vụ người đứng đầu của Học Khu vào năm ngoái, để điều hành một khu học chính lớn nhất tại Georgia, với hơn 181,000 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12.

Vào tháng 5 vừa qua, ông Watts cũng được bổ nhiệm vào Hội đồng Quản trị của Cognia gồm có 9 thành viên. Đây là một tổ chức phi chính phủ có chức năng kiểm tra và thẩm định các cơ sở học đường để đánh giá mức độ chuyên nghiệp đúng tiêu chuẩn, bao gồm hơn 36,000 trường học và hơn 25 triệu học sinh.

Liền sau đó, nhiều phụ huynh học sinh tại địa phương đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại rằng việc Tiến sĩ Watts nhận thêm công việc này là một sự vi phạm vào những điều khoản trong giao kèo cho chức vụ Quản đốc của Khu Học Chính. Trong đó, có đoạn nói rằng vị quản đốc không nên nhận thêm công việc, hoặc được trả lương bởi bất cứ công ty tư nhân nào trong thời gian đảm nhiệm chức vụ này nếu như không được sự chấp thuận trước đó bởi hội đồng quản trị của Học Khu.

Thoạt đầu, ông Watts biện minh rằng việc nhận thêm chức vụ trong Hội đồng Quản trị của Cognia không hề gây ra một sự mâu thuẫn vì quyền lợi nào đối với công việc của ông đang điều hành khu học chính. Nhưng giờ đây, ông đã quyết định từ chức khỏi Hội đồng Cognia, với lý do duy nhất là vì ông không muốn thấy điều này gây ra một sự tranh luận vô ích, và ông muốn chứng tỏ cho mọi người thấy là ông quyết tâm dồn hết công sức của mình vào việc quản trị Khu Học Chính Gwinnett County cho được tốt đẹp.