Quan trọng của những lá phiếu của người Mỹ gốc Á Châu

Atlanta, Georgia: Trong cuộc tranh chức thượng nghị sĩ tiểu bang Georgia, không có ứng cử viên nào được trên 50 phần trăm số phiếu bầu, vì thế một cuộc bầu cử thứ nhì diễn ra vào ngày 6 tháng 12 , giữa hai ứng cử viên có nhiều phiếu nhất là ông Raphael Warnock của đảng Dân Chủ và ông Hershel Walker của đảng Cộng Hòa.
Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ hai 5 tháng 12, thì cả hai ứng cử viên này đang cố gắng mưu tìm sự ủng hộ của các cử tri gốc Á Châu.
Những người Mỹ gốc Á Châu chỉ chiếm 4.7 phần trăm số cử tri của tiểu bang Georgia, nhưng đã được xem như là số phiếu quyết định sự thắng bại của hai ứng cử viên của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa.
Trong khi những cử tri người Mỹ lơ là trong việc đi bầu cử, thì những cử tri gốc Á ở tiểu bang Georgia lại là những người hăng hái nhất: Theo những thống kê thì từ những năm 2016 cho đến năm 2020, số cử tri gốc Á ở tiểu bang Georgia tham gia các cuộc bầu cử, đã gia tăng gấp đội.
Theo những ước tính thì có khoảng 100 ngàn cử tri người Nam Á ( Ấn Độ, Pakistan..) và khoảng 250 ngàn cử tri người Á Châu ( gồm cả những người Việt) sống trong tiểu bang Georgia.
Theo Neil Makhija, giám đốc điều hành của tổ chức The Indian American Impact thì những lá phiếu của những người Á Châu đã là những lá phiếu quyết định trong các cuộc bầu cử trước đây ở tiểu bang Georgia, và cũng sẽ là những lá phiếu quyết định trong các cuộc bầu cử tương lai?
Trong những ngày qua,người ta thấy những quảng cáo cho cuộc bầu cử thượng viện trên các phương tiện truyền thông ở tiểu bang Georgia, bằng tiếng Việt, tiếng Quan Thoại, tiếng Nam Hàn..