Quên Lãng

Ngọc Thạch

Người đi buốt lạnh gió heo may

Thu sang sương lạnh thấm vai gầy

Trăng ngã hồ sâu, trăng rét mướt

Em mắt lệ thu chứa chan đầy.

Gió lạnh đêm buồn hiu hắt mưa

Lá rơi từng chiếc dưới song thưa

Hồn côi chếnh choáng men ngây ngất

Gom nhặt thơ rơi, khúc hát thừa.

Ta gửi về đâu khúc ru êm

Những tiếng bi ca lặng lẽ chìm

Mưa hạt nặng rồi thêm nặng nữa

Đi vào quên lãng giữa màn đêm.

Ngọc Thạch

Một Đời Quên Lãng của Ngô Thụy Miên qua tiếng hát Hoài Hương