Quốc hội Georgia thông qua bản đồ mới vẽ lại các lằn ranh đơn vị bầu cử

Các vị dân biểu và nghị sĩ thuộc phe Cộng Hòa tại Georgia đã vừa thông qua những bản đồ mới vẽ lại lằn ranh các đơn vị bầu cử trong ngày thứ Sáu trước thời hạn chót theo quy định đòi hỏi của một vị thẩm phán liên bang, nhưng vẫn mang tính cách thiên vị có lợi cho phe mình. 

Vào cuối tháng 10 vừa qua, thẩm phán liên bang Steve Jones đã phán quyết rằng các bản đồ vẽ lằn ranh các đơn vị bầu cử các vị dân cử liên bang và tiểu bang do phe Cộng Hòa tại quốc hội Georgia thông qua vào năm 2021 là bất hợp pháp vì vi phạm Đạo luật Voting Rights Act và mang tính kỳ thị sắc tộc và bất công đối với dân da đen tại đây.

Thẩm phán Jones yêu cầu quốc hội Georgia phải vẽ lại bản đồ lằn ranh đơn vị bầu cử để có thêm một đơn vị dân biểu liên bang, 5 đơn vị dân biểu tiểu bang và 2 đơn vị nghị sĩ tiểu bang mà trong đó có đa số cử tri là dân da mầu. Do đó, thống đốc Kemp đã triệu tập một phiên họp đặc biệt của quốc hội Georgia để thông qua hồ sơ này trước hạn chót là ngày 8 tháng 12.

Nhưng các vị dân cử phe Dân Chủ đã phản đối các bản đồ mới được đề nghị này và cho rằng nó chỉ có mục đích duy trì lợi thế của phe Cộng Hòa để có thể tiếp tục nắm đa số 9-5 trong tổng số 14 dân biểu liên bang mặc dù cử tri thuộc hai đảng có dân số ngang nhau. Hơn nữa, các bản đồ vẽ lằn ranh mới này còn nhắm mục tiêu xé lẻ một đơn vị đa sắc tộc hiện do dân biểu Lucy McBath làm đại diện, một phụ nữ da đen thuộc phe Dân Chủ đắc cử từ năm 2018, và coi như đi ngược lại tinh thần của phán quyết của thẩm phán Jones.

Nếu như quan tòa không đồng ý với bản đồ mới này và ra một bản đồ mới với thêm một đơn vị có đa số cử tri da đen, điều này có thể khiến cho phe Dân Chủ tại Georgia giành thêm được một ghế dân biểu liên bang trong cuộc bầu cử năm 2024. 

Đây là một trong số nhiều vụ tranh chấp diễn ra tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ và có thể ảnh hưởng đến quyết định đảng nào sẽ nắm quyền đa số tại Hạ Viện trong cuộc bầu cử sắp tới.