Quỹ Dự Trữ liên bang Mỹ cắt giảm mức lãi suất khẩn cấp

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ ba ngày 3 tháng 3, quỹ Dự Trữ liên bang Mỹ đã cho cắt giảm mức lãi suất căn bản 0.50 phần trăm.
Đây là lần cắt giảm lãi suất khẩn cấp của Hoa Kỳ, vì nạn dịch COVID-19 đang diễn ra.
Việc cắt giảm này nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, và chứng tỏ là chính quyền Mỹ sẽ tìm những cách ngăn ngừa sự sút giảm của nền kinh tế vì dịch viêm phổi?
Mức lãi suất căn bản ở Hoa Kỳ giảm xuống còn ở mức từ 1 phần trăm lên đến 1.25 phần trăm.
Cũng trong ngày thứ hai 3 tháng 3, ngân hàng trung ương Úc Đại Lợi cũng cho cắt giảm mức lãi suất căn bản ở xứ này xuống còn 0.5 phần trăm và đây là mức lãi suất thấp nhất từ trước đến nay ở Úc.