Số cư dân Ontario bị nhiễm covid và phải nằm bệnh viện lên đến mức cao nhất trong vòng 8 tháng qua.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 21 tháng 10, thì có những dấu hiệu cho thấy là đại dịch covid đã bắt đầu hoành hoành trở lại ở tỉnh bang Ontario.
Theo những công bố của bộ y tế tỉnh bang Ontario thì tính đến ngày thứ tư 19 tháng 10, có 1,663 bệnh nhân bị nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang Ontario: đây là con số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario và phải nằm bệnh viện cao nhất trong vòng 8 tháng qua, từ ngày 11 tháng 2 cho đến nay.
Số người nhiễm covid trong tháng 9 ở tỉnh bang Ontario và phải nằm bệnh viện, gia tăng 54 phần trăm so với số người nhiễm trong tháng 8 trước đó.
Các thử nghiệm hệ thống nước tải cũng cho thấy là số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario trên đà gia tăng trở lại.
Trong khi số người nhiễm covid gần đây có thể bị nhầm lẫn là bị cúm, vì phần lớn cư dân có triệu chứng bị covid, đã không được thử nghiệm như trước đây.
Số người nhiễm covid ở các nhà dưỡng lão cũng gia tăng, và việc đeo khẩu trang trong các nhà dưỡng lão ở tỉnh bang Ontario vẫn được duy trì.
Theo bác sĩ Issac Bogouch, bác sĩ chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm ở thành phố Toronto thì tuy việc đeo khẩu trang làm cản trở việc nói chuyện với người khác, nhưng là phương tiện hữu hiệu ngăn ngừa sự lây nhiễm trong các nhà dưỡng lão.