Số “khách sạn ma” ở thành phố Toronto gia tăng, khiến tình trạng khủng hoảng nhà cửa ngày thêm trầm trọng.

Toronto: Theo những tin tức loan báo của tổ chức không vụ lợi Fairbnb, phổ biến trong ngày thứ hai 16 tháng 10, thì có rất nhiều “khách sạn ma” được mở ra trong thành phố Toronto.
Theo ông Thorben Wieditz, giám đốc điều hành của tổ chức Fairbnb thì riêng trong ba cao ốc condos ở thành phố Toronto, người ta đã thấy có đến 600 căn condos mà chủ nhân của các căn condos này đã cho mướn ngắn hạn.
Theo ông Wieditz thì những căn condos cho mướn ngắn hạn, tương tự như là những “khách sạn ma” vì chủ nhân các căn chúng cư này không ghi danh và không trả thuế cho chính quyền.
Các chuyên gia tài chánh cũng cho rằng chiều hướng có quá nhiều người dùng những căn chúng cư cho mướn ngắn hạn, cũng khiến cho số lượng những căn condos tung ra bán trên thị trường không có nhiều, và khiến cho giá mướn nhà tiếp tục gia tăng, vì mức cung không đủ cho mức cầu.
Chính vì thế ông giám đốc tổ chức Fairbnb đã yêu cầu chính quyền thành phố Toronto, cần có biện pháp làm giảm số “khách sạn ma” trong các cao ốc chúng cư, để có thêm nhà cho những người mướn dài hạn.
Chủ nhân của các căn chúng cư ở Toronto cũng như ở các thành phố khác, đã ngại ngùng không muốn cho người mướn dài hạn, vì những lạm dụng của một số người cho thuê, lợi dụng tình trạng thiếu người ở các hội đồng đặc trách về việc cho mướn nhà, đã ở không trả tiền nhiều tháng mà không bị đuổi ra khỏi nhà.
Theo những dữ kiện được phổ biến bởi thành phố Toronto thì 3 cao ốc chúng cư có nhiều căn condos cho mướn ngắn hạn nhất là
– Cao ốc chúng cư Harbourfront ICE ở York Street có 236 căn condos cho mướn ngắn hạn.
-Cao ốc chúng cư ở 300 Front Street W. có 195 căn condos cho mướn ngắn hạn
-Cao ốc chúng cư Parade Towers ở Ice Boat Terr có 166 căn condos cho người ngoài mướn ngắn hạn.
Hiện nay chính quyền thành phố Toronto chỉ định 9 nhân viên đặc trách kiểm soát về việc cho mướn nhà ngắn hạn trong các cao ốc chúng cư, và số nhân viên này không có đủ cho việc kiểm soát hàng ngàn những cao ốc chúng cư trong thành phố.