Số lượng nhà bán được ở Canada trong tháng 6 sút giảm

0

Ottawa: Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc Canada, CREA, phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 16 tháng 7 thì số lượng nhà bán được ở Canada trong tháng 6 đã sút giảm.
Trong tháng 6 số nhà bán được trên toàn Canada sút giảm 8.4 phần trăm so với số lượng nhà bán được trong tháng 5 trước đó.
Trong tháng 6 chỉ có trên 50 ngàn căn nhà ở Canada được đổi chủ.
Trong khi giá trung bình một căn nhà ở Canada trong tháng 6 xuống còn $679,000, sút giảm so với giá $688,000 trong tháng 5, $696,000 trong tháng 4 và $716,000 trong tháng 3.
Giá nhà ở Canada đã gia tăng lên đến mức kỷ lục vào tháng 3 năm nay 2021.
Nói về số lượng nhà bán được thì số lượng nhà bán được ở Canada sút giảm 12 phần trăm trong tháng 4, 7 phần trăm trong tháng 5 và 8 phần trăm trong tháng 6.
Tuy nhiên nếu tính theo nguyên năm, thì số lượng nhà bán được ở Canada trong vòng 1 năm tính đến tháng 6 đã gia tăng 13 phần trăm.
Giá trung bình 1 căn nhà ở Canada hiện này là $679,000 trong tháng 6 gia tăng 25.9 phần trăm trong vòng 1 năm.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More