Số người bị nhiễm covid-19 và phải nằm bệnh viện lên đến mức cao nhất từ mùa đông năm ngoái 2022.

Ottawa: Theo bản công bố của cơ quan y tế công cộng Canada (PHAC) phổ biến trong hôm thứ tư ngày 18 tháng 10, thì số bệnh nhân Canada bị nhiễm covid và phải nằm điều trị trong các bệnh viện, đã lên đến mức cao nhất kể từ mùa đông năm ngoái cho đến nay.
Theo nhận định của các chuyên gia y tế thì tuy số người bị nhiễm covid phải nằm bệnh viện chưa cao đến mức báo động, nhưng cũng cần thận trọng vì phần lớn các bệnh viện ở Canada, đã có quá nhiều bệnh nhân và gần như là không còn chỗ cho những bệnh nhân khác.
Nếu có thêm số người bị covid, bị nhiễm bệnh đường phổi RSV, bị cúm và cùng phải nằm điều trị thì các chuyên gia y tế sợ là sẽ không có đủ chỗ?
Theo bác sĩ Isaac Bogoch, bác sĩ chuyên khoa của viện nghiên cứu tại bệnh viện Toronto General thì sẽ không có những ngạc nhiên khi có số bệnh nhân bị covid gia tăng khi mùa đông đến, kể từ khi có đại dịch covid xảy ra.
Theo những công bố thì trong vòng 1 tuần lễ từ ngày 1 tháng 10 cho đến 7 tháng 10, có 10,218 người bị nhiễm covid ở Canada và trong số này có 3,797 người phải nằm trong các bệnh viện.
Con số 10,218 người bị nhiễm covid cũng không chính xác, vì có rất nhiều người bị nhiễm covid nhưng không thử nghiệm cũng như không khai báo.
Cũng theo tin của cơ quan y tế công cộng Canada thì tuy có đông bệnh nhân bị covid và phải vào bệnh viện, nhưng số người phải nằm trong khu cấp cứu hay phải thở dưỡng khí không gia tăng, chứng tỏ là đa số bệnh nhân bị nhiễm covid ở tình trạng nhẹ.
Tưởng cũng nên nói thêm là số người Canadians bị nhiễm covid và phải vô bệnh viện, đã lên cao đến mức kỷ lục 10 ngàn người vào cuối năm ngoái 2022.
Và vẫn có một số lượng nhỏ bệnh nhân cũng chết vì nhiểm covid.
Theo bác sĩ Bogoch thì cách phòng ngừa covid vẫn là chủng ngừa covid và cúm và RSV nếu được phép, ở nhà nếu bị nhiễm covid, đeo khẩu trang khi ra những chỗ có đông người và rửa tay thường xuyên, không sờ tay lên mặt hay mũi