Số người Mỹ nhiễm và chết vì covid gia tăng

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 16 tháng 7 thì số người nhiễm và chết vì covid ở Hoa Kỳ gia tăng trở lại.
Theo bác sĩ Rochelle Walensky, giám đốc trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, CDC, thì sau nhiều tuần sút giảm, trong tuần qua số người Mỹ trung bình bị nhiễm trong 1 tuần gia tăng.
Số người chết trung bình trong 1 ngày gia tăng 26 phần trăm và ở mức 211 người mọt ngày, trong khi số người nhiễm cũng gia tăng: trung bình 1 ngày có 26,300 người Mỹ bị nhiễm hay gia tăng 70 phần trăm so với những tuần lễ trước đó.
Số người nhiễm covid và phải vào bệnh viện cũng tăng lên 2,790 người hay gia tăng 36 phần trăm so với những tuần lễ trước đó.
Theo bác sĩ Walensky thì trận đại dịch bây giờ biến thành trận đại dịch dành cho những người không chủng ngừa.
Bác sĩ Walensky nói là hiện có những vụ bùng phát đại dịch ở những tiểu bang Hoa Kỳ mà tỷ lệ số người đã chủng ngừa thấp.
Có 5 tiểu bang Hoa Kỳ có số người nhiễm covid chiếm 40 phần trăm tổng số người Mỹ bị nhiễm là tiểu bang Florida, Arkansas, Nevada, Missouri và Louisiana.
Hiện nay trung bình 1 ngày chỉ có 530 ngàn người được chủng ngừa covid so với con số trên 3 triệu người được chủng ngừa một ngày trong tháng 4.
Một số đông những người Mỹ vì một lý do nào đó đã không chịu đi chủng ngừa.
Trong ngày thứ sáu 16 tháng 7, tổng thống Biden lên tiếng tố cáo là trang mạng Facebook là một trong những mạng truyền thông đã giúp loan những tin thất thiệt về việc chủng ngừa covid, và khiến cho nhiều người Mỹ ngại ngùng không muốn đi chủng ngừa?
Theo những công bố thì 97 phần trăm những người Mỹ bị nhiễm covid và phải vào bệnh viện là những người không chịu đi chủng ngừa!