Số người nhiễm COVID-19 ở Canada gia tăng lên 441 người và có thêm 3 người chết.

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 16 tháng 3, có thêm 30 người nhiễm COVID-19 ở tỉnh bang British Columbia và nâng số người bị nhiễm lên đến 103 người. Cũng theo những tin tức loan báo thì trong hôm thứ hai có thêm 3 người chết nữa ở tỉnh bang B.C., nâng tổng số người chết vì COVID-19 ở tỉnh bang B.C. và ở toàn Canada là 4 người. Và 4 người này đều là những cụ ông, cụ bà sống trong nhà dưỡng lão Lynn Valley Centre ở thành phố Vancouver.
Trong hôm thứ sáu tại tỉnh bang Ontario có thêm 32 người có dương tính với COVID-19 và nâng tổng số người nhiễm bệnh ở tỉnh bang Ontario lên đến 177 người.
Tại tỉnh bang Alberta có 74 người nhiễm bệnh, trong khi có 50 người bị nhiễm bệnh ở tỉnh bang Quebec.
Trên toàn Canada có 441 người nhiễm bệnh và 4 người chết.