Số người ủng hộ đảng Bảo Thủ liên bang gia tăng

Ottawa: Theo kết quả một cuộc thăm dò dân ý phổ biến hôm thứ tư ngày 26 tháng 2, thì số người ủng hộ đảng Bảo Thủ liên bang gia tăng.
Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò Nanos Research thì 36 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Bảo Thủ, trong khi số người ủng hộ đảng cầm quyền Tự Do của thủ tướng Justin Trdueau là 33 phần trăm.
Theo nhận định của những chuyên gia của tổ chức Nanos Research thì những người Canadians đã ngần ngại không ủng hộ đảng Tự Do vì những lo ngại về sụ suy thoái của nền kinh tế, việc thiết lập hệ thống ống dẫn dầu khí và những xung đột hiện nay với những thổ dân, cũng như khả năng lãnh đạo của thủ tướng Trudeau.