Số nợ tư nhân ở Canada cao nhất trong số nhóm kinh tế Thất Cường G7

Ottawa: Theo bản tường trình của cơ quan đặc trách về nợ nhà và nhà cửa ở Canada, the Canada Mortgage and Housing Corp (CMHC) phổ biến trong hôm thứ tư ngày 24 tháng 5, thì Canada là quốc gia có số nợ gia đình của cư dân cao nhất trong số 7 quốc gia của nhóm Thất Cường G7.
Theo ông phụ tá kinh tế gia trưởng của tổ chức CMHC thì việc các gia đình Canada nợ nần nhiều là một điều không tránh khỏi, vì giá nhà cửa ở Canada đã gia tăng cao trong những năm qua.
Tiền nợ nhà chiếm 3 phần 4 tổng số nợ nần của các gia đình ở Canada.
Trong thời kỳ có nền kinh tế suy thoái vào năm 2008, thì số nợ của các gia đình ở Canada, tương đương với 80 phần trăm tài sản của nền kinh tế Canada.
Số nợ nần này gia tăng lên đến 95 phần trăm vào năm 2010 và còn gia tăng cao hơn nữa vào năm 2021.
Theo nhận định của cơ quan CMHC thì số nợ nần gia đình ở Canada sẽ tiếp tục gia tăng cao hơn nữa trong những ngày sắp tới, nếu chính quyền liên bang không có biện pháp cung cấp nhà ở mức có thể chấp nhận được, cho đa số cư dân Canada?
Cũng theo nhận định của cơ quan CMHC thì nếu nền kinh tế Canada lâm vào vòng suy thoái trong những tháng sắp tới, sẽ có rất nhiều người không còn khả năng trả nợ nhà, và sẽ bị tịch biên và khiến cho nền kinh tế còn bị suy thoái trầm trọng hơn nữa.