Sở thuế Canada gửi tiền tài trợ thực phẩm vào ngày 5 tháng 7.

Ottawa: Theo những tin tức vừa loan báo hôm 30 tháng 6, sở thuế Canada, CRA, cho chuyển tiền tài trợ thực phẩm (Grocery Rebate) cho những người đủ tiêu chuẩn vào ngày 5 tháng 7 năm nay 2023.
Tiền này sẽ được trực tiếp bỏ vào các trương mục ngân hàng của người được thừa hưởng: những trương mục ngân hàng đã ghi danh với sở thuế.
Điều kiện nào giúp người ta nhận được tiền Grocery Rebate?
Cách dễ dàng nhất để biết là những người này vừa nhận được tín dụng thuế GST/HST trong năm nay. ( những người có lợi tức thấp)
-Là những người có lợi tức thấp, theo sự tính toán của sở thuế Canada.
Vậy thì làm thế nào, sở thuế Canada biết được người nào có lợi tức thấp?
-Bằng cách nhìn vào bản khai thuế lợi tức cho năm ngoái 2022.
Chính vì thế, có những người có lợi tức thấp hay không có lợi tức trong năm ngoái, mà không khai báo thì sẽ không nhận được tiền tài trợ thực phẩm.
Cho nên những người nào có lợi tức thấp trong năm ngoái mà chưa khai báo, thì nên gửi bản khai thuế đến sở thuế ngay lập tức.
Tiền tài trợ thực phẩm đã được chuẩn y trong ngân sách liên bang vừa được thông qua.
Theo những ước tính thì có chừng 11 triệu người có lợi tức thấp và lợi tức trung bình, sẽ nhận được tiền tài trợ thực phẩm.
Số tiền tài trợ thực phẩm là bao nhiêu?
Nếu là một người độc thân
$234 nếu không có con
$387 nếu có 1 con
$467 nếu có 2 con
$548 nếu có 3 con
và tiền sẽ gia tăng theo số con cái mà người này có.
Nếu là một cặp vợ chồng:
$306 nếu không có con
$387 nếu có 1 con
$467 nếu có 2 con
$548 nếu có 3 con..

Số tiền tài trợ thực phẩm của chính quyền liên bang cho những người có lợi tức thấp lên đến 2.5 tỷ dollars.