Tấm gương hy sinh cao cả thánh thiện một vị linh mục: nhường máy trợ thở cho người bệnh trẻ hơn

Bergamo, Ý Đại Lợi: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 25 tháng 3, thì trong thời kỳ tăm tối nhất, vẫn có những người có lòng từ bi, hy sinh cứu người như trường hợp của linh mục Giuseppe Berardelli.
Vị linh mục 72 tuổi này tại nhà thờ trong vùng Casnigo, tỉnh Bergamo đã được thử nghiệm và có dương tính với COVID-19, được đưa vào bệnh viện.
Trong tình trạng thiếu thốn dụng cụ, nhất là các máy trợ thở ở các bệnh viện Ý, trước đó, có bổn đạo cho vị linh mục này một máy trợ thở, phòng khi ông phải vào bệnh viện.
Tuy nhiên khi vào bệnh viện, ông đã nhường máy trợ thở cho một bệnh nhân trẻ hơn.
Vị linh mục thánh thiện này đã qua đời trong sự thương mến và cảm phục của mọi người.