Thêm 30 ngàn công ăn việc làm mới ở Canada

Ottawa:Theo tin của sở thống kê Canada phổ biến hôm thứ sáu ngày 6 tháng 3, trong tháng 2 vừa qua, Canada đã có thêm 30,300 công ăn việc làm mới, trong khi mức thất nghiệp ở Canada vẫn là 5.6 phần trăm, ở trong mức thấp nhất của Canada từ trước đến nay.
Tất cả những công ăn việc làm mới đều là những công việc toàn phần và đến từ các công ty tư nhân.
Trong ba tháng vừa qua, nền kinh tế Canada đã tiến triển mạnh, nhưng trong tháng 3 và những tháng sắp tới, liệu nền kinh tế Canada còn tiến triển khi dịch COVID-19 đang hoành hoành ở khắp nơi.
Canada sẽ mất đi hàng triệu dollars lợi nhuận, vì số du khách, nhất là du khách Trung quốc không qua du lịch ở Canada như những năm trước?