Thêm 4 quốc gia có người nhiễm COVID-19

Olso, Na Uy: Theo những tin tức loan báo hôm thứ năm ngày 27 tháng 2, có thêm 4 quốc gia khác có người bị nhiễm COVID-19 là Na uy, Lỗ Mã Ni, Pakistan và Gruzia.
Như thế số quốc gia có người nhiễm coronavirus trên thế giới lên đến 46 quốc gia.
Hai bệnh nhân ở Pakistan là những người vừa từ Ba Tư trở về.
Người ở Na Uy nhiễm COVID-19 là người vừa từ Trung quốc trở về.
Tại Gruzia có một bệnh nhân cũng từ Ba Tư vừa trở về.
Tính đến ngày thứ năm 27 tháng 2, có 81,400 người bị nhiễm COVID-19 và trong số đó có 2,771 người chết trên toàn thế giới.