Thêm 50 người bị nhiễm novel corona virus và nâng tổng số người bị nhiễm ở tỉnh bang Ontario lên đến 308 người.

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 20 tháng 3, có thêm 50 người nhiễm novel coronavirus và nâng tổng số người bị nhiễm loại vi rút này ở tỉnh bang Ontario lên đến 308 người.
Tỉnh bang Ontario có 2 người chết vì COVID-19: một cụ ông 77 tuổi ở thành phố Barrie và một người đàn ông 52 tuổi ở thành phố Milton.
Tính đến ngày thứ sáu, có 943 người Canadians bị nhiễm novel coronavirus và trong số này có 12 người chết: 8 người ở tỉnh bang British Columbia, 2 người ở Quebec và 2 người ở tỉnh bang Ontario.