Thêm một công ty làm xe hơi điện, mở cơ xưởng ở Canada

Ingersoll, Ontario: Trong hôm thứ hai ngày 5 tháng 12, thủ tướng Justin Trudeau và thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario, đã đến thị trấn Ingersoll loan báo về việc thiết lập thêm một cơ xưởng làm xe hơi chạy bằng điện ở thị trấn này.
Công ty General Motors đã loan báo trong tháng 4 trước đây là công ty này sẽ tân trang lại cơ xưởng ở thị trấn Ingersoll, để biến thành một cơ xưởng hoàn toàn chỉ sản xuất xe hơi chạy điện ..
Chính quyền liên bang và tỉnh bang Ontario đã tài trợ mỗi chính quyền, một số tiền là 269 triệu dollars.
Tưởng cũng nên nói thêm là đến năm 2035, Canada sẽ không cho sử dụng loại xe chạy bằng dầu xăng.
Theo các giới chức thẩm quyền liên bang, thì mục tiêu của chính quyền liên bang là biến Canada trở thành một trung tâm sản xuất xe hơi chạy bằng điện trong tương lai.
Hiện đã có 5 công ty ngoại quốc, xây cất những cơ xưởng sản xuất xe hơi chạy điện và sản xuất những cơ xưởng làm bình điện xe hơi , với những tài trợ của chính quyền liên bang và các tỉnh bang là công ty General Motors, công ty Ford, công ty Stellantis, công ty Honda và công ty Toyota.
Tổng số chi phí mà 5 công ty này dự định chi ra ở Canada lên đến 13 tỷ dollars, cộng thêm 3.5 tỷ dollars tiền tài trợ từ các cấp chính quyền Canada.