Thêm một người Canadian bị nhiễm COVID-19

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 26 tháng 2, các giới chức y tế ở tỉnh bang Ontario cho biết là có thêm một người có dương tính với COVID-19 ở tỉnh bang này, và đây là bệnh nhân thứ 5 ở tỉnh bang Ontario.
Theo các giới chức y tế thì một phụ nữ ở tuổi 60, đã từng qua Ba Tư mới đây, vào phòng khám khẩn cấp của bệnh viên Sunnybrook trong hôm thứ hai.
Các thử nghiệm tại bệnh viện cho thấy là bệnh nhân có dương tính với COVID-19 và kết quả này cần được xác nhận bởi phòng thử nghiệm trung ương Canada ở thành phố Winnipeg.
Hiện Canada có 12 người bị nhiễm COVID-19 gồm 5 người ở tỉnh bang Ontario và 7 người ở tỉnh bang British Columbia. Đó là chưa kể khoảng 12 người Canadians khác, là khách của tàu du lịch Diamond Princess, có dương tính với COVID-19 và hiện đang được chữa trị ở bệnh viện Nhật.
Theo lời nữ bác sĩ Theresa Tam, trưởng ty y tế liên bang, thì xác suất bị nhiễm COVID-19 ở Canada rất thấp, và các giới chức y tế trên toàn Canada đang phối hợp đối phó với những biến chuyển của trận đại dịch này, nếu có xảy ra ở Canada.