Thị trường chứng khoán thế giới sút giảm nặng nề: chỉ số Dow Jones Kỹ nghệ có thể sút giảm 1,300 điểm khi bắt đầu mở cửa trong ngày 9 tháng 3.

New York: Với những nguy hiểm của sự lan tràn dịch COVID0-19 trên toàn thế giới, và với cuộc chiến dầu khí đang diễn ra giữa xứ Saudi Arabia và Nga.
Tính đến sáng hôm thứ hai 9 tháng 3, trước 9.30 sáng, giờ thị trường chứng khoán New York mở cửa, chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ tương lai sút giảm trên 1,300 điểm hay trên 5 phần trăm, chỉ số Nasdaq sút giảm 4.8 phần trăm.
Trên thế giới, thị trường chứng khoán Úc Đại Lợi sút giảm trên 7 phần trăm trong ngày thứ hai, chỉ số chứng khoán của thị trường chứng khoán Hanseng ở Hồng Kông sút giảm 4.2 phần trăm , chỉ số chứng khoán Nikkei 225 ở Nhật sút giảm 5.1 phần trăm và chỉ số của thị trường chứng khoán Thượng Hải sút giảm 3 phần trăm.