Thống kê điều tra dân số 2020

Ngày 21/2/2020, thành phố Houston có tổ chức buổi hội thảo về Thống Kê Dân số 2020, dành riêng cho giới truyền thông báo chí Houston tại Multi Center 6400 High Star.
Thống Kê Dân số 2020 (Cencus 2020) sẽ tính số người lớn, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Công tác Thống Kê này được cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ thực hiện 10 năm một lần.
Mỗi người trong gia đình nên hoàn thành mẫu Thống Kê Dân Số trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư.
Thống Kê Dân Số 2020 rất quan trọng, mỗi năm hàng tỷ Mỹ kim trong ngân quỹ liên bang được chi cho các bịnh viện, sở cứu hỏa, trường học, đường sá và những nguồn lực khác đều dựa trên các dữ liệu Thống Kê Dân Số. Kết quả Thống Kê Dân Số sẽ xác định số ghế của mỗi tiểu bang có trong Quốc hội và chúng được sử dụng để vạch ranh giới trong các khu vực bầu cử.