Thủ tướng Justin Trudeau có thể đã bi nhiễm COVID-19?

Ottawa: Một câu hỏi mà rất nhiều người đã đặt ra là tại sao cùng tham dự trong một sự kiện, thì có người lại nhiễm COVID-19 trong khi có người lại không?
Như trường hợp của hoàng thái tử Charles của nước Anh.Ông bị nhiễm coronavirus với những triệu chứng nhẹ, nhưng bà vợ là công tướ Camille thì lại không? Cũng như trường hợp của gia đình của thủ tướng Justin Trudeau: bà vợ Sophie bị nhiễm nhưng thủ tướng thì lại không?
Phần lớn những người chết vì COVID-19 là những người già, nhưng có những người trẻ như ông quản lý siêu thị Loblaws ở thành phố Oshawa, tỉnh bang Ontario mới có 48 tuổi?
Theo nữ bác sĩ Eleanor Fish, giáo sư môn miễn nhiễm của trường đại học y khoa Toronto thì tùy theo tình trạng miễn nhiễm cũa một người: những người có hệ thống miễn nhiễm mạnh mẽ sẽ có thể kháng cự lại những đợt tấn công của loài virút corona, trong khi những người mà hệ thống miễn nhiễm yếu, dễ bị nhiễm và chết vì COVID-19.
Theo bản tin của đài CTV thì theo nhận định của nhiều bác sĩ chuyên khoa, có thể thủ tướng Justin Trudeau cũng bị nhiễm, nhưng không có triệu chứng lộ ra ngoài và ông cũng chưa được thử nghiệm?