Thủ tướng Tân gia ba sẽ chuyển giao quyền lực trước năm 2025

Hôm 05/11, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chính thức thông báo sẽ chuyển giao quyền lực cho phó thủ tướng Lawrence Wong (Hoàng Tuần Tài) trước kỳ tổng tuyển cử năm 2025. Đây được xem là khởi đầu cho một chương sử mới của Singapore, nhưng trên thực tế nền dân chủ chuyên chế Singapore kể từ khi ra đời vẫn nằm dưới sự lãnh đạo của một đảng, Đảng Hành Động Nhân Dân.

Trong bài phát biểu đầy xúc động, thủ tướng Lý Hiển Long chính thức thông báo từ chức sau gần 20 năm nắm giữ vị trí quan trọng nhất tại Singapore. 

Thủ tướng thứ ba, con trai của Lý Quang Diệu, người thành lập Singapore, thông báo như trên tại Đại hội Đảng Hành động Nhân dân, diễn ra hai năm một lần, trước gần 1,000 đảng viên. 

Lawrence Wong sẽ là người kế nhiệm thủ tướng Lý Hiển Long. Ban đầu là dân biểu, kể từ năm 2014 ông giữ chức bộ trưởng của nhiều bộ, gần đây nhất là bộ trưởng Tài Chính kiêm phó thủ tướng Singapore từ năm ngoái.

Eric Frécon, nhà nghiên cứu và chuyên viên về Singapore tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đương đại IRASEC của Thái Lan, nhận định: “Với một đất nước vốn dĩ quen dự kiến mọi chuyện thì việc lựa chọn thủ tướng mới như vậy là không theo đúng kế hoạch. Singapore không còn ở một triều đại mà con trai của thủ tướng đương nhiệm sẽ là người kế vị. Trước đây đã từng có 3,4 sự lựa chọn, nhưng cuối cùng đều thất bại bởi các ứng viên đều cần được thử thách. Lawrence Wong đã phải trải qua một chặng đường dài để chứng tỏ được năng lực.”