Tỉ lệ thất nghiệp tăng cao trở lại

Thống kê mới nhất từ Bộ Lao Động Georgia vừa cho biết là tỉ lệ thất nghiệp tại Georgia trong tháng Tám vừa qua đã tăng hơn so với tháng trước. Sự gia tăng này đã diễn ra tại hầu hết các vùng trên toàn tiểu bang, ngoại trừ các vùng ven biển và các tỉnh hạt ở phía bắc.

Trong vùng đô thị Atlanta, thống kê cho thấy tỉ lệ thất nghiệp từ tháng 7 sang tháng 9 đã gia tăng khoảng 2/1000 và lên mức 3%. Tuy vậy, tỉ lệ này vẫn còn thấp hơn so với tỉ lệ của tháng 8/2021 là 4%. Tổng số người trong thành phần lao động trên toàn tiểu bang giảm bớt khoảng 12,132 người so với tháng trước.

Con số những người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cũng đã giảm khoảng 6%. Con số trung bình cho 4 tuần lễ của những người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc cũng tụt giảm khoảng 6,000 người với tổng cộng hiện nay vào khoảng 216.750.