Tìm Anh

Tôi đi tìm anh vì nhớ đến tên anh
vì nhớ bóng trăng thanh treo đầu cành.
Những đêm trời xanh làng xóm sống yên lành
dậy tiếng hát quân hành bóng anh qua mành…
Tôi đi tìm anh người lính quá hiên ngang
cầm súng giữ giang san xây Cộng Hòa.
Tôi đi tìm anh giòng máu thắm vô cùng
hình bóng những anh hùng thiên thu không nhòa.
Anh ơi bây giờ anh ở đâu: Bến Hải hay Cà Mau ?
Anh ơi bây giờ anh ở đâu, góc biển hay rừng sâu ?
Anh ơi bây giờ anh ở đâu, biên cương hay nông trường ?
Xóm làng đêm ngày, nhớ anh từng phút lại từng giây.
Tôi đi tìm anh vì nhớ đến tên anh
vì nhớ bóng trăng thanh treo đầu cành.
Tôi đi tìm anh giòng máu thắm vô cùng
hình bóng những anh hùng thiên thu không nhòa.

Hoàng Thi Thơ