Tin vui cho những người có nợ nhà: mức lạm phát ở Canada sút giảm

Ottawa: Theo những tin tức vừa được sở Thống Kê Canada công bố hôm thứ ba ngày 17 tháng 10, thì mức lạm phát ở Canada đã sút giảm.
Mức lạm phát ở Canada trong tháng 9 đã xuống 3.8 phần trăm, so với mức 4 phần trăm trong tháng 8.
Mức lạm phát 3.8 phần trăm đã ở mức thấp hơn những ước tính của các kinh tế gia.
Nếu so sánh với tháng 8, thì chi phí sinh sống ở Canada đã sút giảm 0.1 phần trăm trong tháng 9.
Giá thực phẩm gia tăng ở mức 5.8 phần trăm, so với mức gia tăng 11 phần trăm trong một năm trước.
Theo nhận định của nhiều kinh tế gia, thì mức lạm phát sút giảm nhiều hơn những ước tính, sẽ giúp các thống đốc của ngân hàng trung ương Canada, không cho gia tăng thêm mức lãi suất căn bản?
Trong cuộc họp vào ngày 25 tháng 10 sắp đến thì các thống đốc ngân hàng trung ương Canada sẽ có quyết định sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản hay không?
Tuy nhiên nguy cơ là quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ có thể sẽ cho gia tăng thêm mức lãi suất căn bản ở xứ này, vì nền kinh tế Mỹ vẫn tiến triển mạnh mẽ.
Theo những công bố được phổ biến hôm thứ ba ngày 17 tháng 10, doanh số bán lẻ (retail sales) đã gia tăng 0.7 phần trăm, cao hơn những con số ước tính của các nhà kinh tế là 0.3 phần trăm.
Người tiêu thụ vẫn mua bán mạnh, và sẽ khiến các thống đốc của quỹ Dự Trữ Liên Bang có thể cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm nữa?
Mức lãi suất căn bản ở Hoa Kỳ hiện nay từ 5 phần trăm lên đến 5.25 phần trăm.
Sau đây là nhận định cũa một số kinh tế gia về việc ngân hàng trung ương Canada có còn gia tăng mức lãi suất căn bản nữa hay không?
Kinh tế gia Benjamin Reitzes của Bank of Montreal cho là ngân hàng trung ương Canada sẽ không cần cho gia tăng thêm mức lãi suất căn bản.
Kinh tế gia Marc Ercolao của ngân hàng Toronto Dominion cho vào ngày 25 tháng 10 sắp tới, ngân hàng trung ương Canada sẽ không cho gia tăng thêm mức lãi suất căn bản, trong khi kinh tế gia Andrew Grantham của ngân hàng CIBC cho là mức lạm phát ở Canada sẽ xuống trở lại 2 phần trăm mà không cần ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng thêm mức lãi suất.
Nhiều kinh tế gia còn tiên đoán là ngân hàng trung ương sẽ phải cho cắt giảm mức lãi suất trong những tháng sắp đến, để tránh nguy cơ là nền kinh tế Canada đi vào vòng suy thoái?