Tỉnh bang Ontario cần thêm 33 ngàn y tá và nhân viên phụ lực

Toronto: Theo bản tường trình của cơ quan kiểm soát chi tiêu ở tỉnh bang Ontario, the Financial Accountability Office (FAO) phổ biến hôm thứ tư ngày 8 tháng 3, thì số y tá và những nhân viên phụ lực làm việc trong các nhà dưỡng lão bị thiếu hụt ở tỉnh bang Ontario, sẽ lên đến 33 ngàn người vào năm 2028.
Cũng theo cơ quan kiểm soát chi tiêu này, thì các biện pháp nhằm gia tăng số y tá ở tỉnh bang, của thủ hiến Doug Ford đã không đạt được những kết quả mong muốn.
Cũng theo cơ quan FAO này thì số tiền chi tiêu cho việc mở rộng thêm bệnh viện, các nhà dưỡng lão, các dịch chăm sóc y tế tại gia,của chính quyền tỉnh bang trong vòng 6 năm tới, đã thiếu hụt khoảng 21 tỷ dollars.
Cũng vì thiếu hụt nhân viên, nhiều phòng cấp cứu của nhiều bệnh viện trong tỉnh bang Ontario đã phải tạm thời đóng cửa và nhiều cuộc giải phẩu đã phải đình trệ.
Theo ông Peter Weltman của cơ quan FAO thì những thách thức vẫn tiếp tục kéo dài cho hệ thống chăm sóc sức khỏe cho cư dân tỉnh bang Ontario.
Cũng theo những nhận định của ông Weltman thì những thiếu hụt y tá và nhân viên phụ lực sẽ kéo dài trong vòng 6 năm tới.
Theo những ước tính của cơ quan FAO thì tỉnh bang Ontario sẽ thiếu hụt khoảng 500 giường bệnh, trong số 7,500 giường bệnh được dự trù cho gia tăng trong 6 năm sắp tới đây.
Nhiều chỉ trích cho là chính quyền tỉnh bang Ontario đã giới hạn việc tăng lương cho các y tá, không tài trợ đủ cho việc bành trướng các phương tiện cung cấp các dịch vụ y tế cho dân số tỉnh bang ngày một gia tăng.
Vì thiếu hụt y tá, thời gian mà các bệnh nhân phải chờ đợi ở các phòng cấp cứu lên đến 20.9 tiếng đồng hồ, trước khi được các nhân viên y tế chăm sóc.