Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì coronavirus

Hoa Thịnh Đốn: tại tòa Bạch Ốc trong ngày thứ sáu 13 tháng 3, tổng thống Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch coronavirus.
Việc tuyên bố này sẽ giúp cho các cơ quan công quyền, các tiểu bang có quyền sử dụng quỹ tài trợ khẩn cấp lên đến 50 tỷ Mỹ kim trong việc thi hành những biện pháp ngăn ngừa dịch COVID-19.
Cũng trong ngày thứ sáu, bà Nancy Pelosi, chủ tịch hạ viện Hoa Kỳ đã cho biết là hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu trong một gói những biện pháp nhằm ngăn cản sự bộc phát của dịch COVID-19.
Những biện pháp này gồm thử nghiệm virút corona miễn phí cho mọi người, người muốn thử không phải trả tiền copay., trợ cấp 2 tuần nghỉ bệnh cho những người bị nhiễm COVID-19, trợ cấp tài chánh cho những người lớn tuổi, những sinh viên và những người nghèo..