Trận đại dịch sắp chấm dứt ở Canada

Toronto: Sau hơn 1 năm mà cư dân ở Canada phải cách ly, phải rửa tay thường xuyên, phải giữ khoảng cách xã hội và phải đeo khẩu trang, thì mới đây các bác sĩ chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm đã nói là trận đại dịch covid ở Canada đã đến hồi sắp chấm dứt.
Khi được hỏi là cư dân Canada có sẵn sàng cho những hoạt động bình thường trước đại dịch, bác sĩ Sumon Chakrabarti, bác sĩ chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm ở bệnh viện thành phố Toronto nói là chúng ta đang tiến gần đến tình trạng đó: một cuộc sống bình thường như trước thời đại dịch.
Điều này có thể đúng cho Canada nhưng đã không đúng cho nhiều nơi trên thế giới kể cả Hoa Kỳ và Anh quốc.
Thật thế cũng còn nhiều người Mỹ không đi chủng ngừa và số người lây nhiễm tăng lên trên 20 ngàn người một ngày, nhiểu bệnh viện đã không còn giường cho bệnh nhân mới.
Làn sóng đại dịch mới cũng bắt đầu trở lại nước Anh với số người nhiễm và chết vì covid gia tăng.
Chỉ có cách duy nhất ngăn ngừa được sự lan truyền của đại dịch covid là phải chủng ngừa hoàn toàn.
Tính đến ngày thứ sáu 9 tháng 7, có 78 phần trăm những cư dân trên 12 tuổi ở Canada được chủng ngừa ít nhất 1 mũi thuốc và 47.2 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn.