Tranh chấp tiếp diễn ở chùa Bảo Quang: sư trụ trì bị hội đồng quản trị mời ra khỏi chùa.

Santa Ana, California: Theo bản tin của báo Người Việt phổ biến hôm thứ tư ngày 26 tháng 2, hội đồng quản trị chùa Bảo Quang, qua trung gian một luật sư, đã gửi giấy yêu cầu thượng tọa Thích Phước Hậu, trụ trì của chùa này, ra khỏi chùa trong vòng 30 ngày.
Đổi lại sư trụ trì Phước Hậu cũng làm đơn kiện hội đồng quản trị chùa Bảo Quang, về việc đuổi ông ta ra khỏi chùa.
Chùa Bảo Quang được thành lập vào năm 1990 và sư trụ trì đầu tiên của chùa này là hòa thượng Thích Quảng Thanh.
Cố hòa thượng Thích Quảng Thanh đã bảo trợ cháu của ông là thượng tọa Thích Phước Hậu từ Việt Nam qua Hoa Kỳ, với quyền kế vị trước khi ông viên tịch.