Trên 100 ngàn nhân viên của công ty Google sẽ làm việc tại gia

San Jose, California: Trong một điện thư gửi cho đài truyền hình CNBC hôm thứ ba ngày 10 tháng 3, phát ngôn viên của công ty Google cho biết là công ty này đã quyết định cho tất cả các nhân viên của công ty này, đang làm việc ở Canada và Hoa Kỳ, được quyền làm việc tại gia cho đến ít nhất là ngày 10 tháng 4, để tránh sự lây bệnh viêm phổi coronavirus.
Theo nội dung bức điện thư thì việc cho nhân viên làm việc tại gia, nhằm giảm số đông ở các văn phòng, là nơi có thể lan truyền bệnh viêm phổi coronavirus.
Có đến trên 100 ngàn nhân viên của công ty Google làm việc ở Hoa Kỳ và Canada.