Trên 200 ngàn người trên thế giới bị nhiễm COVID-19

New York: Tính đến ngày thứ tư 18 tháng 3, theo thống kê của bệnh John Hopkins ở Hoa Kỳ, thì số người nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã lên đến 201,436 người.
Trong khi số người nhiễm bệnh viêm phổi này ở Trung quốc hầu như đã đến hồi kết thúc, thì số người nhiễm trên thế giới ở những quốc gia như Ý Đại Lợi, Ba Tư, Tây Ban Nha.. lại gia tăng khủng khiếp.
Sau đây là con số những người nhiễm COVID-19 theo từng quốc gia:
-Trung quốc có trên 81 ngàn người
-Ý Đại Lợi có trên 31 ngàn người
-Ba Tư: 16,000 người
-Tây Ban Nha: 11 ngàn người
-Nam Hàn : 8 ngàn người\
-Đức : 9 ngàn người
-Hoa Kỳ : 5 ngàn người
-Canada : trên 600 người và có 8 người chết.