Trên 50 phần trăm những người trưởng thành ở Canada đã được chủng ngừa hoàn toàn

Toronto: Trong bản công bố phổ biến hôm thứ ba ngày 13 tháng 6 cho thấy là số người bị nhiễm covid trong ngày trước đó chỉ có 146 người, con số người nhiễm covid thấp nhất trong một ngày ở tỉnh bang Ontario, kể từ tháng 9 năm 2020 cho đến nay.
Tính trung bình 7 ngày, số người ở tỉnh bang Ontario bị nhiễm trong 1 ngày xuống còn ở mức 170 người một ngày.
Hiện có 192 người nhiễm covid phải nằm trong các khu cấp cứu bệnh viện tỉnh bang Ontario và trong số này có 123 người phải dùng máy trợ thở.
Trong khi đó theo bộ y tế Canada thì tính đến ngày thứ ba 13 tháng 7, có trên 78 phần trăm cư dân trên 12 tuổi ở Canada đã được chủng ngừa covid một mũi và có trên 50 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi.