Trình giấy đã chủng ngừa covid, được ăn miễn phí burger và cà rem ở thành phố Toronto.

Toronto: Tính đến ngày 8 tháng 7, có trên 77 phần trăm cư dân trưởng thành ở thành phố Toronto đã được chủng ngừa covid ít nhất 1mũi và trên 50 phần trăm được chủng ngừa hoàn toàn.
Tuy nhiên cũng có những người vì lý do nào đó ngại ngùng không muốn chích ngừa.
Để khuyến khích thêm số người đi chủng ngừa covid, trong những ngày qua, chính quyền thành phố đã cho mở ra những y viện lưu động chủng ngừa mà người ta không cần phải lấy hẹn ở trung tâm hội thảo thành phố.
Công ty chuyên chở công cộng Metrolinx cũng tham dự và hợp tác với các bệnh viện, mở một y viện chủng ngừa tại nhà ga GO Guildwood.
Tại nhà ga này, các nhân viên y tế sẽ chủng ngừa mũi thứ nhì bằng loại thuốc Moderna cho những ai đã chủng ngừa mũi thứ nhất và đã đủ hạn kỳ trong hai ngày 8 tháng 7 và 9 tháng 7 từ 9 giờ sáng cho đến 6.30 chiều.
Những người muốn chủng ngừa ở nhà ga Guildwood sẽ phải hẹn trước.
Tại nhà ga này sẽ có chi nhánh của tiệm bán burger Harvey và một xe cà rem, sẽ cho burger và cà rem miễn phí cho những ai có giấy tờ chứng minh là đã chủng ngừa.
Như thế người ta không cần phải đến chủng ngừa, mà có thể đã chủng ngừa từ trước, còn giữ giấy tờ chứng minh mang đến, cũng sẽ được cho một cái burger và một cây cà rem miễn phí.