Trộm cướp thời hậu đại dịch covid: đi đảo nghỉ mát, về nhà bị trộm lấy mất máy điều hòa không khí

Windsor, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 25 tháng 4, thì một cặp vợ chồng ở thành phố Windsor, tỉnh bang Ontario, đi nghỉ mát ở xứ Cộng Hòa Dominic trở về nhà, thì thấy kẻ trộm đã lấy mất máy điều hòa không khí gắn ở sau nhà.
Hệ thống máy điều hòa không khí gắn tại căn nhà trên đường Curry Avenue ở thành phố Windsor của hai ông bà Ryan Rawlings và Kaitlyn MacLean, đã bị trộm lấy mất.
Ông Rawlings cho biết là ông mới thay hệ thống máy điều hòa này với giá $4,000 và nếu khai với bảo hiểm thì ông phải trả $1,000 tiền”deductible”.
Ông Rawlings cũng nói là ông cũng phải mướn người gắn lại hệ thống đường dây điện,đã bị trộm cắt đứt.
Trộm cũng ăn cắp hệ thống máy điều hòa không khí của một căn nhà gần đó, khi chủ nhà cũng đi vắng.
Trộm cũng để lại một mảnh giấy nói là chúng ăn cắp máy điều hòa không khí chính là vì dây đồng
mà chúng có thể bán được với giá $4.80 một cân Anh và chúng dùng tiền bán được mua ma túy..
Những người hàng xóm của ông Rawlings cho phóng viên đài CBC biết là họ thấy có những kẻ không nhà sống lẩn quất gần khu vực này trong những tháng gần đây.
Ông Rawlings cũng cho biết là ông ta sẽ làm một hàng rào bao quanh vườn sau, trước khi mua một hệ thống máy điều hòa không khí mới.