Tuvalu thành lập nhà nước số trên mạng

Đúng vào thời điểm các bên tham dự hội nghị năm nay của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 27 (COP27) tại Sharm El-Sheikh (Ai Cập) thương thảo chạy đua với thời gian để sự kiện kết thúc thành công, chính phủ Tuvalu tuyên bố thành lập nhà nước số trên không gian mạng, biến nước này trở thành quốc gia số đầu tiên trên thế giới.

Đảo quốc nhỏ với ít dân này vừa tạo tiền lệ mới – và tiền lệ này rất đặc biệt – trong thời đại khoa học, kỹ thuật công nghệ số và chuyển đổi số, đồng thời vừa phát đi thông điệp cảnh tỉnh cho cả thế giới.

Đảo quốc này phác họa tương lai của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nữa trên thế giới nếu như cả thế giới không thành công trong chuyện chống biến đổi khí hậu trái đất là đều bị diệt vong – như Tuvalu sẽ biến mất trên thực tế và chỉ còn tồn tại trong thế giới ảo.

Đối với thế giới, đấy là một trong những kịch bản tương lai đáng sợ nhất. Đối với các bên tham dự hội nghị COP27, đấy là sự nhắc nhở mạnh mẽ nhất các thành viên về trách nhiệm chung và riêng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu trái đất nói chung và trong việc đảm bảo cho hội nghị COP27 phải thành công.

Kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất dự báo nếu công cuộc chống biến đổi khí hậu không thành công như thế giới đã đề ra, thì Tuvalu sẽ bị đại dương nhấn chìm hoàn toàn vào cuối thế kỷ này. Chuyện riêng của đảo quốc nhỏ vì thế còn là chuyện lớn chung của cả thế giới và giải cứu thế giới khỏi thảm họa biến đổi khí hậu trái đất phải thành công trước hết ở việc giải cứu các quốc gia nhỏ.