Ukraine sẽ nhận được chiến đấu cơ tối tân F16

Hiroshima, Nhật: Tuyên bố trong cuộc họp thượng đỉnh của 7 đại cường kinh tế G7 tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, tổng thống Biden nói là Hoa Kỳ sẽ phụ giúp các quốc gia đồng minh trong việc huấn luyện các phi công Ukraine, sử dụng các chiến đấu cơ của các nước tây phương, kể cả loại chiến đấu cơ F 16 của Hoa Kỳ.
Như thế có những hy vọng là quân lực Ukraine sẽ nhận được những chiến đấu cơ F 16 này trong những ngày sắp tới.
Nhiều chuyên gia quân sự tiên đoán là quân lực Nga sẽ nhận được chiến đấu cơ F 16 vào mùa thu năm nay, vì cần thời gian huấn luyện các phi công cũng như thiết lập các hạ tầng cơ sở bảo trì phi cơ.
Đây là loại chiến đấu cơ mà xứ Ukraine đã yêu cầu được cung cấp trong nhiều tháng qua, để có thể dùng các chiến đấu cơ này, trong cuộc phản công chiếm lại những đất đai đã bị quân Nga xâm chiếm.
Tưởng cũng nên nói thêm là hiện nay không quân Ukraine sử dụng những loại chiến đấu cơ làm tại Nga. Những loại chiến đấu cơ của Nga như SU 25, Su 31… xem ra yếu thế hơn những loại chiến đấu cơ của Hoa Kỳ.
Loại chiến đấu cơ F 16 vừa dùng cho việc không chiến và có thể dùng cho việc yểm trợ cuộc tiến quân của bộ binh.
Tuy nhiên việc huấn luyện các phi công Ukraine sử dụng thuần thục loại chiến đấu cơ F 16 sẽ cần ít ra là 18 tháng ?
Cho tới nay các quốc gia đồng minh gồm cả Hoa Kỳ đã từ chối không cung cấp chiến đấu cơ F 16 cho quân lực Ukraine, vì ngại là quốc gia này sẽ dùng các chiến đấu cơ tối tân để tấn công vào nội địa Nga, và làm gia tăng nguy cơ của một cuộc chiến lan rộng.
Nhưng gần đây, các quốc gia Anh và Hòa Lan đã đồng ý huấn luyện cho các phi công Ukraine, sử dụng các loại chiến đấu cơ tây phương gồm cả loại F16.
Theo nhận định của nhiều cựu tướng lãnh Hoa Kỳ, thì chiến đấu cơ F 16 sẽ là vũ khí làm thay đổi cục diện chiến trường và giúp quân lực Ukraine chiến thắng vì các chiến đấu cơ của Nga không có thể đương cự lại với loại F16 này.
Theo nhận định của các chuyên gia quốc phòng xứ Ukraine, thì loại chiến đấu cơ F16 hữu hiệu gấp 5 lần so với những loại chiến đấu cơ tối tân nhất của Nga.
Một trong những chiến thuật của không lực Ukraine khi họ có chiến đấu cơ F 16, là dùng loại phi cơ này bảo vệ cho những chiếc SU 24 của không lực Ukraine khỏi bị các chiến đấu cơ Nga tấn công , khi các chiếc SU 24 đem và bắn hỏa tiễn Storm Shadows đến các mục tiêu.