Vẫn còn trên 2.5 triệu cư dân tỉnh bang Ontario chưa chủng ngừa covid

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra ở thành phố Toronto hôm thứ ba ngày 20 tháng 7, bác sĩ Kieran Moore, giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang Ontario cho biết là vẫn còn trên 2.5 triệu cư dân Ontario có đúng tiêu chuẩn chủng ngừa, nhưng vẫn chưa đến các trung tâm y tế xin chích ngừa.
Theo bác sĩ Moore thì những người không chủng ngừa không những có nguy cơ bị nhiễm covid mà còn là nguồn lây nhiễm cho những người xung quanh.
Bác sĩ Moore cũng nói là nếu tỷ lệ số người chủng ngừa tăng cao, thì chúng ta sẽ không phải lo lắng là những người có hệ thống miễn nhiễm yếu kém, sẽ bị nhiễm covid.
Trong hôm thứ ba ngày 20 tháng 7, chỉ có 127 cư dân ở tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid và chỉ có thêm 2 người chết.
Số liều thuốc chủng ngừa được sử dụng trong ngày thứ hai 19 tháng 7 ở tỉnh bang Ontario chỉ có 132,963 liều và đây là số thuốc chủng ngừa covid trong 1 ngày thấp nhất ở tỉnh bang Ontario, kể từ tháng 5 cho đến nay.
Có thể có một số cư dân vì những lý do nào đó, không chịu đi chủng ngừa, cho nên số liều thuốc chủng được sử dụng sút giảm?
Tính đến ngày thứ hai 19 tháng 7, có trên 80 phần trăm cư dân tỉnh bang Ontario trên 12 tuổi, được chủng ngừa covid ít nhất 1 mũi và trên 62 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn.