Vancouver sẽ phạt nặng các vi phạm giữ khoảng cách xã hội

Tin Thứ Hai 23 Tháng 3 năm 2020.

Mặc dù các chuyên gia y tế và các quan chức chính phủ không ngừng kêu gọi ý thức về đại dịch COVID-19,  Hội đồng thành phố Vancouver đang thất vọng bởi những người dường như không hiểu mức độ nghiêm trọng đại dịch COVID-19 thực sự là như thế nào. Trong nỗ lực giải quyết vấn đề đó, hôm nay Hội đồng thành phố Vancouver đang họp để thảo luận về các biện pháp thực thi nghiêm ngặt hơn đối với những người vi phạm.

Những biện pháp đó có thể bao gồm tiền phạt lên tới 50.000 đô la cho các doanh nghiệp vẫn mở cửa trong bối cảnh các lệnh phải đóng cửa vì vi-rút, nếu họ bị truy tố. Các cá nhân vi phạm có thể bị phạt tới $1.000.

Hình ảnh của những bãi biển và công viên đông đúc trong thành phố đã được chú ý trên khắp Canada, bao gồm cả Thị trưởng Vancouver Kennedy Stewart. Ông nói ông thấy có những buổi dã ngoại cả nhóm đông người trên bãi biển, chơi bóng đá, chơi pong bia.

Ông tuyên bố “Đây không phải la một trò chơi. Mọi người đang chết dần. Thành phố cũng sẽ tìm đến tỉnh để có quyền ban hành lệnh cho những người lao động không cần thiết ở nhà, trong trường hợp cần thiết.”