Việc trừng phạt các công chức từ chối trở lại văn phòng sẽ được giải quyết từng cá nhân

Chính phủ liên bang cho biết hậu quả đối với những công chức từ chối quay lại làm việc trực tiếp sẽ được giải quyết tùy từng trường hợp.

Bắt đầu từ thứ Hai, tất cả nhân viên liên bang còn đang làm việc tại nhà sẽ bắt đầu chuyển đổi trở lại làm việc trực tiếp.

Chủ tịch Hội đồng Ngân khố Mona Fortier đã thông báo vào tháng trước rằng tất cả các Bộ phải đưa nhân viên trở lại văn phòng ít nhất 2 đến 3 lần một tuần vào cuối tháng Ba.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tuần qua, bà Fortier không nói rõ hậu quả gì có thể xảy ra đối với bất kỳ ai từ chối quay trở lại văn phòng làm việc.

Bà nói: “Những người không tuân thủ vào cuối tháng 3, ban quản lý sẽ (quyết định) xem họ có phải đối mặt với các biện pháp kỷ luật hay không, nhưng từng tình huống sẽ được đánh giá theo từng trường hợp”.

Bà Fortier cho biết kế hoạch quay trở lại văn phòng là cần thiết vì những mâu thuẫn trong chính sách làm việc từ xa giữa các Bộ liên bang, do một số Bộ đã làm việc trực tiếp tới ba ngày một tuần.

Bà nói thêm rằng sự công bằng và bình đẳng là những nguyên tắc hướng dẫn mô hình làm việc kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Một phát ngôn nhân của văn phòng Fortier đã gửi một email tiếp theo vào ngày13/1 lưu ý rằng nhiều Bộ sẽ không cần thay đổi chính sách vì họ đã yêu cầu nhân viên quay lại văn phòng hai hoặc ba ngày một tuần rồi.

Tại Toàn cầu vụ Canada, Dịch vụ Bản địa Canada, Di sản Canada, Ngư nghiệp và Đại dương Canada, mọi người đã có mặt tại văn phòng ít nhất một ngày một tuần.

Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada không có số ngày làm việc cố định tại văn phòng, nhưng phát ngôn nhân lưu ý rằng khoảng một nửa số nhân viên của họ đã đáp ứng tối thiểu hai ngày làm việc trực tiếp.

Chris Aylward, chủ tịch quốc gia của Liên minh Dịch vụ Công Canada (PSAC) đại diện cho 165.000 công chức liên bang, cho biết mọi người sẵn sàng quay lại văn phòng nếu họ nhận được câu trả lời rõ ràng về lý do tại sao điều đó là cần thiết.

Nghiệp đoàn đang thảo luận tích cực với Hội đồng Ngân khố và PSAC tin rằng bất kỳ quy định nào về cách làm việc kết hợp trực tiếp và trực tuyến nên được đưa ra trên bàn thảo luận. Tuy nhiên, những cuộc thảo luận đó không tiến triển tốt khi cả hai bên đều đưa ra những khiếu nại lao động chống lại bên kia.

TK (Theo CP24)